close
Lifestyle

Zielona Karta – co oznacza jej posiadanie poza granicami Polski

Zielona karta osobom niezmotoryzowanym kojarzy się raczej z Kartą Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych. Dokument ów uprawnia do przebywania na terenie USA, jak i podejmowania pracy na terenie tego kraju, bez posiadania obywatelstwa. Istotniejszą z punktu widzenia mieszkańców państw należących do Unii Europejskiej, w tym Polski jest ubezpieczenie komunikacyjne OC o tej samej nazwie. Co gwarantuje oraz gdzie obowiązuje? Zapraszamy do lektury.

Nie jest tajemnicą, że wypadki komunikacyjne zdarzają się z różnych przyczyn – często bez winy prowadzącego pojazd. W takiej sytuacji konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów uprawniających do uzyskania odszkodowania oraz załatwienia innych formalności – zarówno na terenie kraju rodzimego, jak i sąsiednich państw.

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  jest obowiązkowym zobowiązaniem dla kierowców pojazdów. Zielona karta to natomiast polisa specjalna przydatna dla osób, które często podróżują i przekraczają rozmaite granice Europy. Stanowi ona potwierdzenie, że nasze OC obowiązuje również na terenie innych krajów. Wykupuje się ją w kraju, którego jesteśmy obywatelami, a ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek wypłaty ewentualnego odszkodowania (dzięki regularnie opłacanym przez użytkownika polisy składkom), oczywiście do założonego uprzednio pułapu jak również do wypłaty określonej w umowie sumy gwarancyjnej na rzecz osoby poszkodowanej w toku zdarzenia.

Polisa OC opłacona w Polsce obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 roku, bo wówczas nasz kraj został częścią wspólnoty), jak również państw zrzeszonych, a więc: Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Andory, Hiszpanii, Portugalii, Luksemburga, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Chorwacji, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Islandii, Monako, Malty, Rumunii, Serbii, Słowenii, Włoch, Węgier,  Finlandii, Norwegii,  Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

zielona karta

Wybierając się na tereny Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Macedonii, Turcji, Tunezji, Ukrainy, Rosji, Czarnogóry, Izraela, Maroko czy Iranu – należy zaopatrzyć się w oddzielne ubezpieczenie czyli tzw. zieloną kartę. Dzięki temu możemy mieć pewność, że zarówno opieka medyczna, jak i inne formalności wyszczególnione w polisie mogą zostać załatwione przez ubezpieczyciela.

Monika

The author Monika

Koty, dobre wino i podróże - niczego więcej mi w życiu nie potrzeba! Kocham czytać i poszerzać swoje horyzonty - wtedy czuję się naprawdę spełniona :)

Leave a Response