close
Zdrowie

Jaką rolę w organizmie pełnią immunoglobuliny

Prawidłowa praca układu odpornościowego jest konieczna dla utrzymania optymalnej kondycji. Składa się on z narządów, tkanek i komórek współdziałających w celu obrony naszego organizmu przed potencjalnymi zagrożeniami takimi jak bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, ale też toksyny, patogeny, obce białka, węglowodany czy tłuszcze. Kluczowym elementem immunologicznego systemu są immunoglobuliny. Jaka jest ich zasada działania oraz jak można zapobiec ich niedoborom?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest swoista odpowiedź odpornościowa. Funkcja ta sprowadza się do identyfikowania oraz neutralizowania (a co za tym idzie usuwania) z organizmu określonych substancji. Innym niezwykle istotnym zadaniem spełnianym przez układ odpornościowy jest ochrona komórek przed mutacjami oraz niszczenie komórek nowotworowych. Immunoglobuliny – inaczej przeciwciała znajdują się w płynach ustrojowych organizmu i są syntetyzowane przez aktywne limfocyty B. Immunoglobuliny są niezbędne do utrzymania organizmu w prawidłowej kondycji.

Odpowiadają m.in. za:

  • stymulowanie odpowiedzi układu immunologicznego na potencjalne zagrożenie;
  • wiązanie antygenów;
  • inicjowanie apoptozy – czyli procesu „wymiany” zużytych komórek na nowe (po uprzednim doprowadzeniu do obumarcia komórki, bez wywoływania stanu zapalnego czy innych reakcji odpornościowych);
  • wykrywanie, unieszkodliwianie i usuwanie patogenów z organizmu;
  • neutralizowanie różnego typu wirusów oraz toksyn;
  • blokowanie białek łączących ze sobą komórki bakteryjne (czyli adhezyn);
  • działania bakteriostaryczne;
  • ochronę błon śluzowych organizmu.
Immunoglobuliny

Można wyróżnić pięć klas immunoglobulin – IgA, IgD, IgE, IgG oraz IgM. Posiadają one odmienną budowę, przy czym wszystkie składają się z łańcuchów polipeptydowych (ciężkich oraz lekkich). Frakcje z immunoglobulin można izolować laboratoryjnie – stosuje się je w takim wypadku do wzmacniania odporności organizmu na konkretne szczepy wirusów, m.in. przy WZW typu A i B, śwince czy odrze, a także u pacjentów z wrodzonym bądź nabytym upośledzeniem odporności. Wrodzone niedobory są wykrywane na ogół już we wczesnym dzieciństwie (choć postawienie jednoznacznej diagnozy bywa problematyczne), z kolei do najczęściej występujących nabytych niedoborów (zwanych wtórnymi) zaliczane są wirus HIV powodujący AIDS, ale też chemioterapia czy stany celowego obniżania odporności generowane np. przy transplantacjach.

Monika

The author Monika

Koty, dobre wino i podróże - niczego więcej mi w życiu nie potrzeba! Kocham czytać i poszerzać swoje horyzonty - wtedy czuję się naprawdę spełniona :)

Leave a Response