close
FinanseParenting

Niezbędne dokumenty do becikowego

Pomoc finansowa od państwa, jaką jest becikowe stanowi formę niezwykle przydatną. Procedury ubiegania się o ten jednorazowy zasiłek mogą jednak budzić obawy ze względu na fakt, iż dokumenty do becikowego należy składać w kompletny sposób, uwzględniając swoją sytuację prawno – cywilną. Jak nie zagubić się w gąszczu przepisów? Odpowiedzi poniżej.

Przede wszystkim warto pamiętać, że becikowe jest świadczeniem przysługującym każdemu:

 • rodzicowi noworodka;
 • opiekunowi prawnemu/ faktycznemu (a więc osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem potwierdzoną stosownym wyrokiem sądu rodzinnego), który mieszka na terenie Polski i jest obywatelem tego kraju bądź też jest cudzoziemcem z kartą stałego pobytu nie osiąga dochodów wyższych od 1922 złotych netto (którą to kwotę wskazuje się w przeliczeniu na osobę);
 • w przypadku matek – istotne jest także to, czy pozostawała pod opieką medyczną do czasu porodu (od 10 tygodnia ciąży)

Pierwszym krokiem do otrzymania zasiłku jest poprawne wypełnienie wniosku oraz złożenie niezbędnych dokumentów do becikowego. Należy zrobić do maksymalnie do 12 miesięcy od momentu przyjścia noworodka na świat bądź też od chwili, w której obejmuje się opiekę nad przysposobionym dzieckiem. Warunkiem pozostaje to, że nie ukończyło ono 18 roku życia, a dochód w rodzinie nie przekracza 1922 złotych netto na osobę. Miejscem, w którym należy złożyć dokumenty może być Urząd Gminy, ale też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wybór odpowiedniej instytucji leży w gestii konkretnej gminy/miasta.

Prócz wniosku o becikowe zawierającego takie informacje, jak: numer PESEL, dane na temat uzyskiwanych przychodów, dane drugiego z rodziców oraz członków najbliższej rodziny, o ile przysługują im jakieś świadczenia np. z tytułu niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy konieczne jest załączenie stosownych zaświadczeń.

Dokumenty becikowe

Dokumenty, które należy przygotować obejmują:

 • ksero dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie faktu, iż ciężarna od 10 tygodnia ciąży (najpóźniej) była pod opieką medyczną. Taki dokument może wystawić lekarz prowadzący bądź położna;
 • w przypadku adopcyjnych dzieci – dokument potwierdzający przysposobienie wraz z dokładną datą (to od niej oblicza się rzeczone 12 miesięcy, ale warunkiem jest niepełnoletniość adoptowanego);
 • akt urodzenia każdego z dzieci (kopia plus oryginał do wglądu), jakie dotychczas urodziły się/ zostały przysposobione w rodzinie;
 • oryginał zaświadczenia o dochodach z roku 2014 – w tym wypadku należy uwzględnić każdego pełnoletniego członka rodziny, który uzyskuje dochód jako pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę/ umowy zlecenie/ umowy o dzieło bądź też prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Zaświadczenie takie można otrzymać u pracodawcy bądź w ZUS;
 • zaświadczenie sumujące nieopodatkowany dochodów wszystkich członków rodziny;
 • potwierdzenie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne każdego z członków rodziny;
 • jeżeli takowe są pobierane – zaświadczenie o zasądzeniu alimentów (lub odpis protokołu posiedzenia ugodowego w sądzie tudzież zatwierdzonej przed mediatorem ugody);
 • ewentualne dokumenty stwierdzające utratę dochodu w momencie wnioskowania o becikowe;
 • potwierdzenie uzyskania prawa do urlopu wychowawczego – jeżeli taki został podjęty.
dokumenty do becikowego

Kwota 1922 złotych netto dochodu na osobę w rodzinie stanowi sumę brutto po odjęciu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne (ZUS), a także podatku należnego. W bieżącym roku ustala się tę stawkę w oparciu o dochody sprzed 2 lat (o ile w 2015 roku wnioskodawca nie uzyskał nowego źródła przychodów – np. kolejnego etatu czy też nie założył własnej działalności gospodarczej).

Sprawdź też: Becikowe 2016 http://www.promater.pl/becikowe/

admin

The author admin

1 Comment

Leave a Response